O škole / Nabídka studijních oborů a forem studia ve školním roce 2018-2019 a v letech následujících

KOMBINOVANÉ STUDIUM

- moderní způsob vzdělávání, pro časově vytížené jedince, pro uchazeče z Prahy i mimopražské, spojení docházky do školy v omezeném časovém rozsahu se studiem pomocí elektronického informačního systému.

Přijetí ke studiu je v rámci platné školské legislativy pro daný školní rok. Podmínky pro přijetí ke studiu od dalšího školního roku jsou zveřejněny vždy nejdéle do konce ledna na webových stránkách školy. Studium ve všech oborech vzdělání je ukončené maturitní zkouškou.

DISTANČNÍ STUDIUM

- moderní způsob vzdělávání, pro časově vytížené jedince, především určené pro uchazeče mimopražské a ze zahraničí, spojení studia pomocí elektronického informačního systému s konzultacemi.

Přijetí ke studiu je v rámci platné školské legislativy pro daný školní rok. Podmínky pro přijetí ke studiu od dalšího školního roku jsou zveřejněny vždy nejdéle do konce ledna na webových stránkách školy. Studium ve všech oborech vzdělání je ukončené maturitní zkouškou.

63-41-M/02 Obchodní akademie

- čtyřleté studium, určené pro uchazeče s ukončenou ZŠ nebo neukončeným středoškolským vzděláním (v tom případě možné přijetí do vyššího ročníku) 

Forma studia - kombinovaná, distanční, dálková 

UČEBNÍ PLÁN

 

Název ŠVP                                                             Obchodní akademie DANAÉ

Kód a název oboru vzdělání                                   63-41-M/02 Obchodní akademie

Odborné zaměření                                                  bez zaměření

Dosažený stupeň vzdělání                                       střední vzdělání s maturitní zkouškou

Délka a forma vzdělávání                                       čtyřletá kombinovaná

Způsob ukončení                                                     maturitní zkouška

Certifikace                                                                vysvědčení o maturitní zkoušce

Platnost                                                                     od 1. 9. 2009 počínaje prvním ročníkem

 

 

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet hodin a zkoušek v ročníku

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

Základní všeobecné

 

 

 

 

 

Český jazyk a literatura

CJL

8 + X

8 + X

8 + X

8 + X

8 + X

8 + X

8 + X

8 + X

První cizí jazyk

PCJ

8 + X

8 + X

8 + X

8 + X

8 + X

8 + X

8 + X

8 + X

Druhý cizí jazyk

DCJ

8 + X

8 + X

4 + X

4 + X

4 + X

4 + X

4 + X

4 + X

Občanská nauka

OBN

-

-

4 + X

4 + X

4 + X

4 + X

-

-

Společenská kultura

SPK

4 + X

4 + X

-

-

4 + X

4 + X

-

-

Dějepis

DEJ

4 + X

4 + X

4 + X

4 + X

-

-

-

-

Základy přírodních věd

ZPV

4 + X

4 + X

4 + X

4 + X

-

-

-

-

Matematika

MAT

8 + X

8 + X

8 + X

8 + X

4 + X

4 + X

8 + X

8 + X

  

 

 

 

 

Základní odborné

 

 

 

 

 

Ekonomie

EKE

-

-

-

-

-

-

4 + X

4 + X

Ekonomika

EKO

8 + X

8 + X

8 + X

8 + X

8 + X

8 + X

8 + X

8 + X

Účetnictví

UCE

-

-

8 + X

8 + X

8 + X

8 + X

8 + X

8 + X

Informační technologie

INT

4 + X

4 + X

4 + X

4 + X

4 + X

4 + X

-

-

Statistika

STA

-

-

4 + X

4 + X

-

-

-

-

Hospodářský zeměpis

HOZ

4 + X

4 + X

-

-

-

-

-

-

Právo

PRA

-

-

-

-

8 + X

8 + X

8 + X

8 + X

Písemná a elektronická komunikace

PEK

8 + X

8 + X

4 + X

4 + X

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

Odborné zaměření

 

 

 

 

 

Integrovaný ekonomický předmět

IEP

-

-

-

-

4 + X

4 + X

4 + X

4 + X

Matematická cvičení

MCV

-

-

-

-

4 + X

4 + X

-

-

Cvičení z účetnictví

CVU

-

-

-

-

4 + X

4 + X

4 + X

4 + X

Aplikovaná psychologie

APS

-

-

-

-

-

-

4 + X

4 + X

Obchodní komunikace

OBK

-

-

-

-

-

-

4 + X

4 + X

Odborná praxe

ODP

-

-

2 týdny

2 týdny

-

-

Celkem

 

68

68

68

68

72

72

72

72

 

X – značí písemné zkoušení žáka z předmětu

Číslice uvádí počet hodin výuky předmětu ve formě výkladu učitele

 

UČEBNÍ PLÁN

 

Název ŠVP                                                                Obchodní akademie DANAÉ

Kód a název oboru vzdělání                                   63-41-M/02 Obchodní akademie, s výukou některých předmětů v AJ

Odborné zaměření                                                  bez zaměření

Dosažený stupeň vzdělání                                       střední vzdělání s maturitní zkouškou

Délka a forma vzdělávání                                       čtyřletá distanční

Způsob ukončení                                                     maturitní zkouška

Certifikace                                                                vysvědčení o maturitní zkoušce

Platnost                                                                     od 1. 9. 2009 počínaje prvním ročníkem     

 

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet zkoušek v ročníku

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

Základní všeobecné

 

 

 

 

 

Český jazyk a literatura

CJL

X

X

X

X

X

X

X

X

První cizí jazyk

PCJ

X

X

X

X

X

X

X

X

Druhý cizí jazyk

DCJ

X

X

X

X

X

X

X

X

Občanská nauka

OBN

-

-

X

X

X

X

-

-

Společenská kultura

SPK

X

X

-

-

X

X

-

-

Dějepis

DEJ

X

X

X

X

-

-

-

-

Základy přírodních věd

ZPV

X

X

X

X

-

-

-

-

Matematika

MAT

X

X

X

X

X

X

X

X

  

 

 

 

 

Základní odborné

 

 

 

 

 

Ekonomie

EKE

-

-

-

-

-

-

X

X

Ekonomika

EKO

X

X

X

X

X

X

X

X

Účetnictví

UCE

-

-

X

X

X

X

X

X

Informační technologie

INT

X

X

X

X

X

X

-

-

Statistika

STA

-

-

X

X

-

-

-

-

Hospodářský zeměpis

HOZ

X

X

-

-

-

-

-

-

Právo

PRA

-

-

-

-

X

X

X

X

Písemná a elektronická komunikace

PEK

X

X

X

X

-

-

-

-

Integrovaný ekonomický předmět

IEP

-

-

-

-

X

X

X

X

Matematická cvičení

MCV

-

-

-

-

X

X

-

-

Cvičení z účetnictví

CVU

-

-

-

-

X

X

X

X

Aplikovaná psychologie

APS

-

-

-

-

-

-

X

X

Anglická obchodní komunikace

AOK

-

-

-

-

-

-

X

X

Odborná praxe

ODP

-

-

2 týdny 

2 týdny 

 -

-

 

 

Student je ve studiu veden elektronickým informačním systémem. Studuje látku dle učebních osnov z doporučených materiálů a učebnic formou samostudia. Koná prezenčně zkoušky z předmětů označených v učebním plánu X za každé pololetí.

X značí zkoušku z předmětu

 

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

- čtyřleté studium, určené pro uchazeče s ukončenou ZŠ nebo neukončeným středoškolským vzděláním (v tom případě možné přijetí do vyššího ročníku)

Forma studia - kombinovaná, distanční, dálková  

UČEBNÍ PLÁN

 

Název ŠVP                                                                Veřejnosprávní činnost DANAÉ

Kód a název oboru vzdělání                                  68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

Dosažený stupeň vzdělání                                       střední vzdělání s maturitní zkouškou

Délka a forma vzdělávání                                       čtyřletá kombinovaná

Způsob ukončení                                                     maturitní zkouška

Certifikace                                                                vysvědčení o maturitní zkoušce

Platnost                                                                     od 1. 9. 2009 počínaje prvním ročníkem

 

 

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet hodin a zkoušek v ročníku

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

Základní všeobecné

 

 

 

 

 

Český jazyk a literatura

CJL

8 + X

8 + X

8 + X

8 + X

8 + X

8 + X

8 + X

8 + X

První cizí jazyk

PCJ

8 + X

8 + X

8 + X

8 + X

8 + X

8 + X

8 + X

8 + X

Druhý cizí jazyk

DCJ

8 + X

8 + X

4 + X

4 + X

4 + X

4 + X

4 + X

4 + X

Občanská nauka

OBN

-

-

4 + X

4 + X

4 + X

4 + X

-

-

Společenská kultura

SPK

4 + X

4 + X

-

-

4 + X

4 + X

-

-

Dějepis

DEJ

4 + X

4 + X

4 + X

4 + X

-

-

-

-

Základy přírodních věd

ZPV

4 + X

4 + X

4 + X

4 + X

-

-

-

-

Matematika

MAT

8 + X

8 + X

8 + X

8 + X

4 + X

4 + X

8 + X

8 + X

  

 

 

 

 

Základní odborné

 

 

 

 

 

Právo

PRA

4 + X

4 + X

8 + X

8 + X

8 + X

8 + X

8 + X

8 + X

Veřejná správa

VSP

8 + X

8 + X

4 + X

4 + X

8 + X

8 + X

8 + X

8 + X

Ekonomika

EKO

4 + X

4 + X

4 + X

4 + X

4 + X

4 + X

8 + X

8 + X

Účetnictví

UCE

-

-

-

-

8 + X

8 + X

8 + X

8 + X

Zeměpis

ZEM

-

-

4 + X

4 + X

-

-

-

-

Písemná komunikace a administrativa

PKA

4 + X

4 + X

4 + X

4 + X

4 + X

4 + X

-

-

Informační technologie

INT

4 + X

4 + X

4 + X

4 + X

4 + X

4 + X

-

-

Statistika a demografie

SDE

-

-

-

-

-

-

4 + X

4 + X

Cvičení z veřejné správy a práva

CVP

-

-

-

-

4 + X

4 + X

4 + X

4 + X

Komunikace s veřejností

KSV

-

-

-

-

-

-

4 + X

4 + X

Odborná praxe

ODP

-

-

2 týdny

2 týdny

-

-

Celkem

 

68

68

68

68

72

72

72

72

 

X – značí písemné zkoušení žáka z předmětu

Číslice uvádí počet hodin výuky předmětu ve formě výkladu učitele

 

UČEBNÍ PLÁN

 

Název ŠVP                                                                Veřejnosprávní činnost DANAÉ

Kód a název oboru vzdělání                                  68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost,

s výukou některých předmětů v AJ

Dosažený stupeň vzdělání                                       střední vzdělání s maturitní zkouškou

Délka a forma vzdělávání                                       čtyřletá distanční

Způsob ukončení                                                     maturitní zkouška

Certifikace                                                                vysvědčení o maturitní zkoušce

Platnost                                                                     od 1. 9. 2009 počínaje prvním ročníkem

 

 

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet zkoušek v ročníku

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

Základní všeobecné

 

 

 

 

 

Český jazyk a literatura

CJL

X

X

X

X

X

X

X

X

První cizí jazyk

PCJ

X

X

X

X

X

X

X

X

Druhý cizí jazyk

DCJ

X

X

X

X

X

X

X

X

Občanská nauka

OBN

-

-

X

X

X

X

-

-

Společenská kultura

SPK

X

X

-

-

X

X

-

-

Dějepis

DEJ

X

X

X

X

-

-

-

-

Základy přírodních věd

ZPV

X

X

X

X

-

-

-

-

Matematika

MAT

X

X

X

X

X

X

X

X

  

 

 

 

 

Základní odborné

 

 

 

 

 

Právo

PRA

X

X

X

X

X

X

X

X

Veřejná správa

VSP

X

X

X

X

X

X

X

X

Ekonomika

EKO

X

X

X

X

X

X

X

X

Účetnictví

UCE

-

-

-

-

X

X

X

X

Zeměpis

ZEM

-

-

X

X

-

-

-

-

Písemná komunikace a administrativa

PKA

X

X

X

X

X

X

-

-

Informační technologie

INT

X

X

X

X

X

X

-

-

Statistika a demografie

SDE

-

-

-

-

-

-

X

X

Integrovaný ekonomický předmět

IEP

-

-

-

-

X

X

X

X

Anglická obchodní komunikace

AOK

-

-

-

-

-

-

X

X

Odborná praxe

ODP

-

-

2 týdny 

2 týdny 

 -

-

 

 

Student je ve studiu veden elektronickým informačním systémem. Studuje látku dle učebních osnov z doporučených materiálů a učebnic formou samostudia. Koná prezenčně zkoušky z předmětů označených v učebním plánu písmenem X za každé pololetí.

 

 

64-41-L/51 Podnikání

- dvouleté nástavbové studium, pro absolventy tříletých nebo tříapůlletých SOU s výučním listem  

Forma studia - kombinovaná, distanční, dálková 

UČEBNÍ PLÁN PRO KOMBINOVANOU FORMU VZDĚLÁVÁNÍ

 

Název ŠVP                                                                Podnikání DANAÉ

Kód a název oboru vzdělání                                   64-41-L/51 Podnikání

Odborné zaměření                                                  bez zaměření

Dosažený stupeň vzdělání                                       střední vzdělání s maturitní zkouškou

Délka a forma vzdělávání                                       dvouletá kombinovaná

Způsob ukončení                                                     maturitní zkouška

Certifikace                                                                vysvědčení o maturitní zkoušce

Platnost                                                                     od 1. 9. 2019 počínaje prvním ročníkem

 

           

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet hodin a zkoušek v ročníku

 

1.

2.

Základní všeobecné

 

 

 

Český jazyk a literatura

CJL

8 + X

8 + X

8 + X

8 + X

Cizí jazyk

CIJ

8 + X

8 + X

8 + X

8 + X

Matematika

MAT

8 + X

8 + X

8 + X

8 + X

 

 

 

 

Základní odborné

 

 

 

Ekonomika

EKO

8 + X

8 + X

8 + X

8 + X

Management a marketing

MAM

-

-

4 + X

4 + X

Právo

PRA

8 + X

8 + X

8 + X

8 + X

Účetnictví a daně

UCD

8 + X

8 + X

8 + X

8 + X

Informační technologie

INT

4 + X

4 + X

4 + X

4 + X

Písemná a ústní komunikace

PUK

8 + X

8 + X

-

-

Aplikovaná psychologie

APS

4 + X

4 + X

-

-

Chod podniku

CHP

-

-

8 + X

8 + X

Odborná praxe

ODP

2 týdny

-

-

Celkem

 

64

64

64

64

 

 

X – značí písemné zkoušení žáka z předmětu

Číslice uvádí počet hodin výuky předmětu ve formě výkladu učitele

 

UČEBNÍ PLÁN

 

 

Název ŠVP                                                                Podnikání DANAÉ

Kód a název oboru vzdělání                                   64-41-L/51 Podnikání

Odborné zaměření                                                  bez zaměření

Dosažený stupeň vzdělání                                       střední vzdělání s maturitní zkouškou

Délka a forma vzdělávání                                       dvouletá distanční

Způsob ukončení                                                     maturitní zkouška

Certifikace                                                                vysvědčení o maturitní zkoušce

Platnost                                                                     od 1. 9. 2018 počínaje prvním ročníkem

 

           

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet zkoušek v ročníku

 

1.

2.

Základní všeobecné

 

 

 

Český jazyk a literatura

CJL

X

X

X

X

Cizí jazyk

CIJ

X

X

X

X

Matematika

MAT

X

X

X

X

 

 

 

 

Základní odborné

 

 

 

Ekonomika

EKO

X

X

X

X

Management a marketing

MAM

-

-

X

X

Právo

PRA

X

X

X

X

Účetnictví a daně

UCD

X

X

X

X

Informační technologie

INT

X

X

X

X

Písemná a ústní komunikace

PUK

X

X

-

-

Aplikovaná psychologie

APS

X

X

-

-

Chod podniku

CHP

-

-

X

X

Odborná praxe

ODP

2 týdny

-

-

 

 

Student je ve studiu veden elektronickým informačním systémem. Studuje látku dle učebních osnov z doporučených materiálů a učebnic formou samostudia. Koná prezenčně zkoušky z předmětů označených v učebním plánu X za každé pololetí.

X značí zkoušku z předmětu

 

 

AKTUALITY

Přijatí žáci ke studiu v 2. kole přijímacího řízení v oboru vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie, denní forma vzdělávání, od 1.9.2023

PŘIJATÍ

DES OA 86-23, DES OA 267-23, ...

Přijatí žáci ke studiu v 2. kole přijímacího řízení v oboru vzdělání 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost, denní forma vzdělávání, od 1.9.2023

PŘIJATÍ:

DES VSC 120/23, DES VSC ...

Přihlášky do 2. kola přijímacího řízení již nepřijímáme

Oznamuji tímto, že přihlášky do ...

Podání přihlášky do 2. kola přijímacího řízení v kombinované a distanční formě vzdělávání

Přihlášky do 2. kola přijímacího ...

Informace pro návštěvníky našich webových stránek

V sekci "dokumenty" najdete ke stažení ...

Přihlášky ke studiu od školního roku 2023/2024

Vážení uchazeči o studium na ...

Úřední hodiny pro žáky a zákonné zástupce žáků denního studia

Úřední hodiny sekretariátu školy ...

Návštěvní dny vedení školy pro žáky kombinované a distanční formy studia aktuálně

 

Vydávání maturitních vysvědčení a ročníkových vysvědčení

Přihlášky k maturitní zkoušce podzim 2023

Vážení maturanti, (v řádném, opravném i ...

Souhrn zajímavostí o možnostech studia na naší škole, cena studia

Již několik let se naše škola ...

Dne 1. 9. 2022 započala škola 31. rok své úspěšné existence

Oznamujeme všem příznivcům naší ...

Kde nás najdete