O škole / Historie školy

Škola s letitou historií

Soukromá střední škola DANAÉ, s.r.o., poskytuje vzdělávání již od školního roku 1992/1993.

Soukromá střední škola DANAÉ, s.r.o., byla založena a zařazena do sítě škol hl.města Prahy dne 11.6.1992 pod č.j. 19 049/92-26 jako Soukromá dívčí škola se sídlem v Praze 8, ulice Mazurská 1A/599. Zřizovatelkou školy byla RNDr. Eva Vokálová, fyzická osoba, IČO 16 499 671.

Ve škole se začalo vyučovat od 1. září školního roku 1992/1993 podle učebních plánů pro rodinné školy č.j. 19 412/91 ze dne 7.8.1991 v tříletém denním studiu ukončeném závěrečnými zkouškami a čtyřletém denním studiu ukončeném maturitou. Učební plán ve čtyřletém studiu byl zřizovatelkou školy postupně upraven a výuka byla oproti původnímu učebnímu plánu pro rodinné školy č.j. 19 412/91 rozšířena o povinný druhý cizí jazyk a výuku předmětů ekonomika a účetnictví. Tato schvalovací doložka je registrována MŠMT ČR pod č.j. 23 354/94-23. V prosinci roku 1993 převzala veškerá práva a povinnosti fyzické osoby RNDr. Evy Vokálové společnost s ručením omezením DANAÉ, se sídlem Volkova 1131, 198 00 Praha 9, zastoupená RNDr. Evou Vokálovou, IČO 60 199 083, vedená v obchodním rejstříku Obvodního soudu pro Prahu 1, vložka číslo C 24924 ze dne 2.12.1993. Úprava učebního plánu rodinné školy znamenala počátek cesty k výuce v ekonomických studijních oborech. MŠMT ČR pozitivně vyhovělo žádosti zřizovatelky a tak Soukromá dívčí škola získala nejen povolení užívat nový název, Soukromá střední škola DANAÉ, ale získala i povolení vyučovat od školního roku 1995/1996 ve čtyřletém studijním oboru Obchodní akademie. Otevřely se smíšené třídy, tedy v rámci obchodní akademie v naší škole začali studovat i chlapci. Současně s útlumem výuky ze strany MŠMT ČR ve studijním oboru Rodinná škola požádala zřizovatelka o výuku v dalším ekonomickém studijním oboru, Veřejnoprávní činnost, ve formě denního, dálkového a večerního studia. V tomto studijním oboru začala škola vyučovat od školního roku 1996/1997. V souladu s legislativním opatřením MŠMT ČR č.j. 32 432/96-6 ze dne 11.12.1996 a s usnesením Krajského obchodního soudu v Praze č.j. C 51 077/01 ze dne 26.3.1997 vstoupila Soukromá střední škola DANAÉ, s.r.o., Svídnická lA/599, Praha 8, IČO 25116509, zastoupená RNDr. Evou Vokálovou do všech práv a povinností DANAÉ, spol. s r.o., Volkova 1131, Praha 9, a od 1.9.1997, tedy se zahájením školního roku 1997/1998, se stala novým provozovatelem školy. Tak se od 1.9.1997 stala Soukromá střední škola DANAÉ, s.r.o., Svídnická lA/599, Praha 8 samostatným právním subjektem. Zápis společnosti s ručením omezeným Soukromá střední škola DANAÉ, Svídnická 1A/599, Praha 8 byl dne 18.1 2002 dle legislativních pokynů nahrazen  číslem výpisu 11835/2002. Od 1.9.1998 bylo škole povoleno vyučovat též v pětiletém dálkovém studiu při zaměstnání v oboru Obchodní akademie. Poslední úpravou ve struktuře forem studia bylo pozitivní schválení žádosti adresované MŠMT ČR o povolení výuky v externí formě studia v oborech Obchodní akademie a Veřejnoprávní činnost.

Dle rozhodnutí MŠMT ČR, č.j. 35 704/2005-21 ze dne 9.3.2006, byla škola zapsána do rejstříku škol a školských zařízení s následujícími obory vzdělání:

1. 63-41-M/004 Obchodní akademie, denní studium, délka studia 4 roky

2. 63-41-M/004 Obchodní akademie, distanční studium, délka studia 4 roky

3. 63-41-M/004 Obchodní akademie, dálkové studium, délka studia 5 let

4. 68-43-M/001 Veřejnosprávní činnost, denní studium, délka studia 4 roky

5. 68-43-M/001 Veřejnosprávní činnost, distanční studium, délka studia 4 roky

6. 68-43-M/001 Veřejnosprávní činnost, dálkové studium, délka studia 5 let

7. 68-43-M/001 Veřejnosprávní činnost, večerní studium, délka studia 5 let

Dne 28.6.2006 schválilo MŠMT ČR škole možnost výuky v tzv. zkráceném studiu pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou ve vzdělávacím programu 63-41-M/004 Obchodní akademie (č.j. 16 652/2006-23) a ve vzdělávacím programu 68-43-M/001 Veřejnosprávní činnost (č.j. 16 654/2006-23).

Dle rozhodnutí MŠMT ČR, č.j. 26 925/2006-21 ze dne 15.1.2007, bylo škole povoleno vyučovat od 1.9.2007 v nových studijních oborech

8. 64-41-L/524 Podnikání, denní studium, délka studia 2 roky

9. 64-41-L/524 Podnikání, dálkové studium, délka studia 3 roky

10. 79-41-K/401 Gymnázium, denní studium, délka studia 4 roky.

Dle rozhodnutí MŠMT ČR 14 496/2008-21 ze dne 15.7.2008, bylo škole povoleno vyučovat od 1.9.2008 v oborech 63-41-M/004 Obchodní akademie a 68-43-M/001 Veřejnosprávní činnost, denní, dálkové a distanční stadium s výukou některých předmětů v anglickém jazyce.

Dle rozhodnutí MŠMT ČR, č.j. 19107/2009-21 ze dne 31.8.2009., bylo škole povoleno vyučovat v následujících oborech vzdělání od 1.9.2009 - podle školních vzdělávacích programů a včetně zkrácení dálkové formy vzdělávání z pěti let na čtyři roky:

1. 63-41-M/02 Obchodní akademie, denní forma vzdělávání, délka vzdělávání 4 roky

2. 63-41-M/02 Obchodní akademie, dálková forma vzdělávání, délka vzdělávání 4 roky

3. 63-41-M/02 Obchodní akademie, distanční forma vzdělávání, délka vzdělávání 4 roky

4. 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost, denní forma vzdělávání, délka vzdělávání 4 roky

5. 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost, dálková forma vzdělávání, délka vzdělávání 4 roky

6. 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost, distanční forma vzdělávání, délka vzdělávání 4 roky

7. 79-41-K/41 Gymnázium, denní forma vzdělávání, délka vzdělávání 4 roky

Dle rozhodnutí MŠMT ČR, č.j. 28672/2009-21 ze dne 28.12.2009., bylo škole povoleno vyučovat v následujících oborech vzdělání od 1.9.2010 - v nově zavedené kombinované formě vzdělávání a v nástavbovém studiu podle školního vzdělávacího programu a včetně zkrácení nástavbového studia u všech forem vzdělávání ze tří let na dva roky :

8.  63-41-M/02 Obchodní akademie, kombinovaná forma vzdělávání, délka vzdělávání 4 roky

9. 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost, kombinovaná forma vzdělávání, délka vzdělávání 4 roky

10. 64-41-L/51 Podnikání, denní forma vzdělávání, délka vzdělávání 2 roky

11.  64-41-L/51 Podnikání, dálková forma vzdělávání, délka vzdělávání 2 roky

12. 64-41-L/51 Podnikání, distanční forma vzdělávání, délka vzdělávání 2 roky           

13. 64-41-L/51 Podnikání, kombinovaná forma vzdělávání, délka vzdělávání 2 roky  

AKTUALITY

Přijatí žáci ke studiu v 2. kole přijímacího řízení v oboru vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie, denní forma vzdělávání, od 1.9.2023

PŘIJATÍ

DES OA 86-23, DES OA 267-23, ...

Přijatí žáci ke studiu v 2. kole přijímacího řízení v oboru vzdělání 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost, denní forma vzdělávání, od 1.9.2023

PŘIJATÍ:

DES VSC 120/23, DES VSC ...

Přihlášky do 2. kola přijímacího řízení již nepřijímáme

Oznamuji tímto, že přihlášky do ...

Podání přihlášky do 2. kola přijímacího řízení v kombinované a distanční formě vzdělávání

Přihlášky do 2. kola přijímacího ...

Informace pro návštěvníky našich webových stránek

V sekci "dokumenty" najdete ke stažení ...

Přihlášky ke studiu od školního roku 2023/2024

Vážení uchazeči o studium na ...

Úřední hodiny pro žáky a zákonné zástupce žáků denního studia

Úřední hodiny sekretariátu školy ...

Návštěvní dny vedení školy pro žáky kombinované a distanční formy studia aktuálně

 

Vydávání maturitních vysvědčení a ročníkových vysvědčení

Přihlášky k maturitní zkoušce podzim 2023

Vážení maturanti, (v řádném, opravném i ...

Souhrn zajímavostí o možnostech studia na naší škole, cena studia

Již několik let se naše škola ...

Dne 1. 9. 2022 započala škola 31. rok své úspěšné existence

Oznamujeme všem příznivcům naší ...

Kde nás najdete