Aktuality

Přihlášky ke studiu od školního roku 2023/2024

Vážení uchazeči o studium na naší škole od školního roku 2023/2024,

dovolujeme si vás informovat, že přihlášky ke studiu v denní, distanční a kombinované formě vzdělávání od školního roku 2023/2024 přijímáme po 1. lednu 2023. Informace o podmínkách pro přijímání ke studiu jsou zveřejněny v části "uchazeč".

V denní formě vzdělávání budeme přijímat přihlášky ke studiu

v oboru vzdělání 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost.

Do ostatních forem vzdělávání můžete podávat přihlášky ke studiu v těchto oborech vzdělání a formách  vzdělávání:  

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost - kombinovaná a distanční forma vzdělávání, čtyřleté studium s maturitou

63-41-M/02 Obchodní akademie - kombinovaná a distanční forma vzdělávání, čtyřleté studium s maturitou

64-41-L/51 Podnikání, nástavbové studium - kombinovaná a distanční forma vzdělávání, dvouleté studium                                                                          

Pokud podáte přihlášku ke studiu do 1. kola přijímacího řízení do 1. března 2023, budete konat jednotnou přijímací zkoušku a poté budete ke studiu přijati na jejím základě. 

Ke studiu v ostatních formách vzdělávání do vyššího ročníku než prvního budete přijati na základě rozdílových zkoušek nebo i bez nich. Posouzení podmínek a případné stanovení rozdílových zkoušek pro přijetí ke studiu do vyššího ročníku než prvního provádí ředitelka školy na základě předložených, mailem zaslaných oboustranných skenů vysvědčení z předchozího studia, na emailovou adresu eva.vokalova@danae.cz

Uchazeči o přijetí ke studiu mohou se svými dotazy o možnostech studia na naší škole kontaktovat ředitelku školy na emailové adrese eva.vokalova@danae.cz, příp. telefonicky na čísle 602 360 166 každý pracovní den od 9 do 15 hodin.

Přihlášky ke studiu prosím nezasílejte poštou, ale pouze na emailovou adresu eva.vokalova@danae.cz a vyčkejte potvrzení přijetí přihlášky a sdělení dalšího postupu pro přijetí ke studiu. Zpracování přihlášky nějaký čas trvá, očekávejte odpověď na váš požadavek do dvou pracovních dnů. 

Přihláška do čtyřletého studia, denní forma vzdělávání, je k dispozici na odkazu:

https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/jednotna-prijmaci-zkouska/2022/Tiskopisy_přihlášek/Prihlaska_SS_denni_editovatelna.pdf

Přihláška do čtyřletého studia, distanční a kombinovaná forma vzdělávání, je k dispozici na odkazu:

https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/jednotna-prijmaci-zkouska/2022/Tiskopisy_přihlášek/Prihlaska_SS_jine_formy_editovatelna.pdf

Přihláška do dvouletého nástavbového studia, distanční a kombinovaná forma vzdělávání, je k dispozici na odkazu:

https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/jednotna-prijmaci-zkouska/2022/Tiskopisy_přihlášek/Prihlaska_SS_nastavby_editovatelna.pdf

 

AKTUALITY

Přijatí žáci ke studiu v 2. kole přijímacího řízení v oboru vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie, denní forma vzdělávání, od 1.9.2023

PŘIJATÍ

DES OA 86-23, DES OA 267-23, ...

Přijatí žáci ke studiu v 2. kole přijímacího řízení v oboru vzdělání 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost, denní forma vzdělávání, od 1.9.2023

PŘIJATÍ:

DES VSC 120/23, DES VSC ...

Přihlášky do 2. kola přijímacího řízení již nepřijímáme

Oznamuji tímto, že přihlášky do ...

Podání přihlášky do 2. kola přijímacího řízení v kombinované a distanční formě vzdělávání

Přihlášky do 2. kola přijímacího ...

Informace pro návštěvníky našich webových stránek

V sekci "dokumenty" najdete ke stažení ...

Přihlášky ke studiu od školního roku 2023/2024

Vážení uchazeči o studium na ...

Úřední hodiny pro žáky a zákonné zástupce žáků denního studia

Úřední hodiny sekretariátu školy ...

Návštěvní dny vedení školy pro žáky kombinované a distanční formy studia aktuálně

 

Vydávání maturitních vysvědčení a ročníkových vysvědčení

Přihlášky k maturitní zkoušce podzim 2023

Vážení maturanti, (v řádném, opravném i ...

Souhrn zajímavostí o možnostech studia na naší škole, cena studia

Již několik let se naše škola ...

Dne 1. 9. 2022 započala škola 31. rok své úspěšné existence

Oznamujeme všem příznivcům naší ...

Kde nás najdete