Aktuality

Přijatí žáci ke studiu v 2. kole přijímacího řízení v oboru vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie, denní forma vzdělávání, od 1.9.2023

PŘIJATÍ

DES OA 86-23, DES OA 267-23, DES OA 76-23, DES OA 295-23, DES OA 294-23, DES OA 147-23, DES OA 120-23, DES OA 229-23, DES OA 119-23, DES OA 122-23, DES OA 258-23, DES OA 10-23, DES OA 16-23, DES OA 278-23, DES OA 249-23, DES OA 46-23, DES OA 160-23, DES OA 135-23, DES OA 90-23, DES OA 273-23, DES OA 226-23

NÁHRADNÍCI

DES OA 134-23, DES OA 292-23, DES OA 215-23, DES OA 127-23, DES OA 259-23, DES OA 235-23, DES OA 06-23, DES OA 17-23, DES OA 130-23, DES OA 201-23, DES OA 136-23, DES OA 142-23, DES OA 196-23, DES OA 115-23, DES OA 293-23, DES OA 121-23, DES OA 137-23, DES OA 129-23, DES OA 34-23, DES OA 22-23, DES OA 238-23, DES OA 74-23, DES OA 107-23, DES OA 20-23, DES OA 279-23, DES OA 266-23, DES OA 212-23, DES VSC 224-23

V 2. kole přijímacího řízení ke studiu v oboru vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie, denní forma vzdělávání, bylo přijato výše uvedených 21 uchazečů o studium. 

Náhradníci budou kontaktováni v případě, že se uvolní místo ke studiu ve výčtu přijatých žáků. 

Uchazeči, kteří neobdrželi registrační číslo, nebyli ani zařazeni do výběru z důvodu horších studijních výsledků na ZŠ.

Uchazečí, kteří obdrželi registrační číslo, ale nenachází se ani v přijatých, ani v náhradnících, nebyli ani zařazeni do výběru z důvodu horších studijních výsledků a ZŠ. 

Žádáme zákonné zástupce přijatých žáků, aby na emailovou adresu prihlasky@danae.cz potvrdili, pokud možno obratem, zájem o přijetí ke studiu a nejdéle do středy 7. června 2023 odevzdali v naší škole zápisový lístek. Úřední hodiny pro odevzdání zápisového lístku jsou každý pracovní den od pondělí 29. května až do středy 7. června 2023 vždy od 12 do 16 hodin ve škole. 

Děkujeme vám za spolupráci a těšíme se na brzkou komunikaci se zákonnými zástupci přijatých žáků. 

 

Přijatí žáci ke studiu v 2. kole přijímacího řízení v oboru vzdělání 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost, denní forma vzdělávání, od 1.9.2023

PŘIJATÍ:

DES VSC 120/23, DES VSC 57/23, DES VSC 63/23, DES VSC 27/23, DES VSC 43/23, DES VSC 28/23, DES VSC 234/23, DES VSC 243/23, DES VSC 244/23, DES VSC 249/23, DES VSC 144/23, DES VSC 158/23, DES VSC 229/23, DES VSC 168/23, DES VSC 132/23, DES VSC 128/23, DES VSC 260/23, DES VSC 175/23

NÁHRADNÍCI:

DES VSC 110/23, DES VSC 219/23, DES VSC 82/23, DES VSC 228/23, DES VSC 185/23, DES VSC 146/23, DES VSC 16/23, DES VSC 240/23, DES VSC 150/23, DES VSC 68/23, DES VSC 15/23, DES VSC 118/23, DES VSC 173/23, DES VSC 172/23, DES VSC 58/23, DES VSC 76/23, DES VSC 17/23, DES VSC 208/23, DES VSC 202/23, DES VSC 233/23, DES VSC 20/23, DES VSC 205/23, DES VSC 218/23, DES VSC 74/23, DES VSC 217/23, DES VSC 119/23, DES VSC 39/23, DES VSC 167/23, DES VSC 114/23, DES VSC 233/23, DES VSC 20/23, DES VSC 205/23

V 2. kole přijímacího řízení ke studiu v oboru vzdělání 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost, denní forma vzdělávání, bylo přijato výše uvedených 18 uchazečů o studium. 

Náhradníci budou kontaktováni v případě, že se uvolní místo ke studiu ve výčtu přijatých žáků. 

Uchazeči, kteří neobdrželi registrační číslo, nebyli ani zařazeni do výběru z důvodu horších studijních výsledků na ZŠ.

Uchazečí, kteří obdrželi registrační číslo, ale nenachází se ani v přijatých, ani v náhradnících, nebyli ani zařazeni do výběru z důvodu horších studijních výsledků na ZŠ.

Žádáme zákonné zástupce přijatých žáků, aby na emailovou adresu prihlasky@danae.cz potvrdili, pokud možno obratem, zájem o přijetí ke studiu a nejdéle do středy 7. června 2023 odevzdali v naší škole zápisový lístek. Úřední hodiny pro odevzdání zápisového lístku jsou každý pracovní den od pondělí 29. května až do středy 7. června 2023 vždy od 12 do 16 hodin ve škole. 

Děkujeme vám za spolupráci a těšíme se na brzkou komunikaci se zákonnými zástupci přijatých žáků. 

 

Přihlášky do 2. kola přijímacího řízení již nepřijímáme

Oznamuji tímto, že přihlášky do 2. kola přijímacího řízení v denní formě vzdělávání již nepřijímáme. Nevolejte ani a nedotazujte se na tuto formu studia. Kapacita oborů je již vyčerpána. 

Děkuji.

V Praze dne 9.5.2023

Podání přihlášky do 2. kola přijímacího řízení v kombinované a distanční formě vzdělávání

Přihlášky do 2. kola přijímacího řízení v oborech vzdělání

68-43-M-01 Veřejnosprávní činnost - distanční a kombinovaná forma vzdělávání

63-41-M-02 Obchodní akademie - distanční a kombinovaná forma vzdělávání

64-41-L-51 Podnikání - dvouleté nástavbové studium - distanční a kombinovaná forma vzdělávání

zasílejte na emailovou adresu prihlasky@danae.cz. 

Přihlášky do 1. ročníku ostatních forem vzdělávání zasílejte společně s alespoň dvěma vysvědčeními z předchozího ukončeného vzdělání. K přihlášce do nástavbového studia připojte oboustranně naskenovaný výuční list. 

Přihlášky do vyššího ročníku studia doplňte oboustraně naskenovanými vysvědčeními ze všech ročníků předchozího studia.

V Praze dne 3. 5. 2023 

RNDr. Eva Vokálová, ředitelka školy

 

 

Informace pro návštěvníky našich webových stránek

V sekci "dokumenty" najdete ke stažení důležité veřejně dostupné dokumenty.

S ostatními požadavky se obraťte na vedení školy, emailová adresa eva.vokalova@danae.cz. 

Přihlášky ke studiu od školního roku 2023/2024

Vážení uchazeči o studium na naší škole od školního roku 2023/2024,

dovolujeme si vás informovat, že přihlášky ke studiu v denní, distanční a kombinované formě vzdělávání od školního roku 2023/2024 přijímáme po 1. lednu 2023. Informace o podmínkách pro přijímání ke studiu jsou zveřejněny v části "uchazeč".

V denní formě vzdělávání budeme přijímat přihlášky ke studiu

v oboru vzdělání 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost.

Do ostatních forem vzdělávání můžete podávat přihlášky ke studiu v těchto oborech vzdělání a formách  vzdělávání:  

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost - kombinovaná a distanční forma vzdělávání, čtyřleté studium s maturitou

63-41-M/02 Obchodní akademie - kombinovaná a distanční forma vzdělávání, čtyřleté studium s maturitou

64-41-L/51 Podnikání, nástavbové studium - kombinovaná a distanční forma vzdělávání, dvouleté studium                                                                          

Pokud podáte přihlášku ke studiu do 1. kola přijímacího řízení do 1. března 2023, budete konat jednotnou přijímací zkoušku a poté budete ke studiu přijati na jejím základě. 

Ke studiu v ostatních formách vzdělávání do vyššího ročníku než prvního budete přijati na základě rozdílových zkoušek nebo i bez nich. Posouzení podmínek a případné stanovení rozdílových zkoušek pro přijetí ke studiu do vyššího ročníku než prvního provádí ředitelka školy na základě předložených, mailem zaslaných oboustranných skenů vysvědčení z předchozího studia, na emailovou adresu eva.vokalova@danae.cz

Uchazeči o přijetí ke studiu mohou se svými dotazy o možnostech studia na naší škole kontaktovat ředitelku školy na emailové adrese eva.vokalova@danae.cz, příp. telefonicky na čísle 602 360 166 každý pracovní den od 9 do 15 hodin.

Přihlášky ke studiu prosím nezasílejte poštou, ale pouze na emailovou adresu eva.vokalova@danae.cz a vyčkejte potvrzení přijetí přihlášky a sdělení dalšího postupu pro přijetí ke studiu. Zpracování přihlášky nějaký čas trvá, očekávejte odpověď na váš požadavek do dvou pracovních dnů. 

Přihláška do čtyřletého studia, denní forma vzdělávání, je k dispozici na odkazu:

https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/jednotna-prijmaci-zkouska/2022/Tiskopisy_přihlášek/Prihlaska_SS_denni_editovatelna.pdf

Přihláška do čtyřletého studia, distanční a kombinovaná forma vzdělávání, je k dispozici na odkazu:

https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/jednotna-prijmaci-zkouska/2022/Tiskopisy_přihlášek/Prihlaska_SS_jine_formy_editovatelna.pdf

Přihláška do dvouletého nástavbového studia, distanční a kombinovaná forma vzdělávání, je k dispozici na odkazu:

https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/jednotna-prijmaci-zkouska/2022/Tiskopisy_přihlášek/Prihlaska_SS_nastavby_editovatelna.pdf

 

Úřední hodiny pro žáky a zákonné zástupce žáků denního studia

Úřední hodiny sekretariátu školy pro žáky a zákonné zástupce žáků denního studia u p. Michaly Maličké a p. Simona Vokála – vydávání potvrzení, dotazy ohledně systému skolaonline.cz, organizační záležitosti, ISIC karty, atd.

 Každé úterý od 11,00 do 13,00 hodin

Úřední hodiny ředitelky školy RNDr. Evy Vokálové pro žáky a zákonné zástupce denního studia – projednání studijních záležitostí, uvolnění z TEV, uvolnění z výuky, atd. Uvedené záležitosti se mnou mohou zákonní zástupci nezletilých žáků kdykoli řešit i mailem na adrese eva.vokalova@danae.cz nebo telefonicky na čísle 602 360 166 v uvedené době. 

 Každé úterý od 11,30 do 12,45 hodin

Žádám zákonné zástupce žáků denního studia, aby mi termín a čas návštěvy oznámili předem na emailové adrese eva.vokalova@danae.cz.

Návštěvní dny vedení školy pro žáky kombinované a distanční formy studia aktuálně

 

Návštěvní dny pro žáky distanční a kombinované formy studia se budou konat jako obvykle 

každé pracovní úterý od 14 do 18 hodin. 

Žádáme, abyste nám vybraný termín a čas návštěvy oznámili předem na emailové adrese eva.vokalova@danae.cz.

 Děkujeme.

 

Vydávání maturitních vysvědčení a ročníkových vysvědčení

Oznamujeme všem úspěšným maturantům, že maturitní vysvědčení si mohou vyzvednout každé pracovní úterý od 12 do 18 hodin u p. Simona Vokála.

 

Oznamujeme všem studentům, kteří si dosud nevyzvedli své ročníkové vysvědčení, že tak mohou učinit každé pracovní úterý od 12 do 18 hodin u p. Simona Vokála.

 

Přihlášky k maturitní zkoušce podzim 2023

Vážení maturanti, (v řádném, opravném i náhradním termínu),

přihlášku k MZ podzim 2023 můžete podat u vedení školy v termínu od 1. června do 25. června 2023, případně zašlete přihlášku elektronicky současně na emailové adresy simon.vokal@danae.cz a eva.vokalova@danae.cz.

Souhrn zajímavostí o možnostech studia na naší škole, cena studia

Již několik let se naše škola zaměřuje na poskytování a organizování vzdělávání pro dospělé se základním vzděláním, s nedokončeným středním vzděláním a pro vyučené v tříletých a tříapůlletých učebních oborech s výučním listem nebo závěrečnými zkouškami.

Od školního roku 2022/2023 obnovujeme vzdělávání v denní formě pro absolventy devátých tříd základních škol ve čtyřletých oborech Obchodní akademie a Veřejnosprávní činnost. 

Jsme škola, která jako první v Praze a v ČR provozuje DVOULETÉ NÁSTAVBOVÉ STUDIUM a ČTYŘLETÉ ODBORNÉ STUDIUM dálkovou, distanční a kombinovanou formou. Na jiných školách je dosud převážně provozováno jako tříleté a pětileté. 

Pro uchazeče se základním vzděláním a s nedokončeným středním vzděláním škola vyučuje a přijímá do prvního i do vyšších ročníků následujících oborů a forem vzdělávání:

63-41-M-02 Obchodní akademie - denní, dálková, distanční a kombinovaná forma vzdělávání - čtyřleté studium

68-43-M-01 Veřejnosprávní činnost - denní, dálková, distanční a kombinovaná forma vzdělávání - čtyřleté studium

Pro vyučené v tříletých a tříapůlletých učebních oborech SOU s výučním listem nebo se závěrečnými zkouškami škola vyučuje a přijímá do obou ročníků nástavbového studia oboru vzdělání

64-41-L-51 Podnikání - dálková, distanční a kombinovaná forma vzdělávání - dvouleté studium

Popis jednotlivých oborů a forem vzdělávání najdete na dalších stránkách našich webových stránek. Všechny formy vzdělávání jsou prostupné, tedy podle osobních a pracovních podmínek má žák na základě žádosti možnost během studia měnit formu vzdělávání, např. z dálkové na distanční, z distanční na kombinovanou atd.

Výuka v oborech vzdělání 63-41-M-02 Obchodní akademie a 68-43-M-01 Veřejnosprávní činnost, v oboru vzdělání 64-41-L-51 Podnikání, nástavbové studium, kombinovaná forma vzdělávání, probíhá každé úterý od 14,40 do 20,00 hodin. 

Školné za jeden školní rok je zatím stanoveno na níže uvedené částky, ale může se vzhledem ke  změnám cen energií, nájmu, atd v řádu jednotek změnit:

denní forma vzdělávání OA, VSČ - 25.800,- Kč

kombinovaná forma vzdělávání OA, VSČ, POD - 21.000,- Kč

dálková forma vzdělávání OA, VSČ, POD - 21.000,- Kč

distanční forma vzdělávání OA, VSČ, POD - 25.800,- Kč

Dne 1. 9. 2022 započala škola 31. rok své úspěšné existence

Oznamujeme všem příznivcům naší soukromé školy, že dne 1. září 2022, tedy se zahájením školního roku 2022/2023, vstoupila škola do 31. roku své úspěšné existence.

Za tu dobu získaly střední odborné vzdělání ukončené maturitní zkouškou stovky a tisíce úspěšných absolventů v denní, dálkové, distanční a kombinované formě vzdělávání.

V Praze 1. září 2022

RNDr. Eva Vokálová - zakladatelka a ředitelka školy  

AKTUALITY

Přijatí žáci ke studiu v 2. kole přijímacího řízení v oboru vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie, denní forma vzdělávání, od 1.9.2023

PŘIJATÍ

DES OA 86-23, DES OA 267-23, ...

Přijatí žáci ke studiu v 2. kole přijímacího řízení v oboru vzdělání 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost, denní forma vzdělávání, od 1.9.2023

PŘIJATÍ:

DES VSC 120/23, DES VSC ...

Přihlášky do 2. kola přijímacího řízení již nepřijímáme

Oznamuji tímto, že přihlášky do ...

Podání přihlášky do 2. kola přijímacího řízení v kombinované a distanční formě vzdělávání

Přihlášky do 2. kola přijímacího ...

Informace pro návštěvníky našich webových stránek

V sekci "dokumenty" najdete ke stažení ...

Přihlášky ke studiu od školního roku 2023/2024

Vážení uchazeči o studium na ...

Úřední hodiny pro žáky a zákonné zástupce žáků denního studia

Úřední hodiny sekretariátu školy ...

Návštěvní dny vedení školy pro žáky kombinované a distanční formy studia aktuálně

 

Vydávání maturitních vysvědčení a ročníkových vysvědčení

Přihlášky k maturitní zkoušce podzim 2023

Vážení maturanti, (v řádném, opravném i ...

Souhrn zajímavostí o možnostech studia na naší škole, cena studia

Již několik let se naše škola ...

Dne 1. 9. 2022 započala škola 31. rok své úspěšné existence

Oznamujeme všem příznivcům naší ...

Kde nás najdete